HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 10 (KHOÁ XI):

Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo động lực khích lệ đoàn viên

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương (đứng giữa) - tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI. Ảnh: HẢI NGUY
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương (đứng giữa) - tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI. Ảnh: HẢI NGUY
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương (đứng giữa) - tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI. Ảnh: HẢI NGUY
Lên top