Phòng, chống dịch COVID-19:

Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp tăng cường biện pháp bảo vệ NLĐ

Các doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay cho người lao động trước và sau khi làm việc. Ảnh: ĐT
Các doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay cho người lao động trước và sau khi làm việc. Ảnh: ĐT
Các doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay cho người lao động trước và sau khi làm việc. Ảnh: ĐT
Lên top