Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc về giải pháp ổn định sản xuất, việc làm NLĐ sau dịch COVID-19. Ảnh MD
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc về giải pháp ổn định sản xuất, việc làm NLĐ sau dịch COVID-19. Ảnh MD
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc về giải pháp ổn định sản xuất, việc làm NLĐ sau dịch COVID-19. Ảnh MD
Lên top