BÌNH PHƯỚC:

Công đoàn đòi lương tiền tỉ cho công nhân

Hàng trăm CN Cty Sang Hun đã uỷ quyền cho tổ chức CĐ “đòi” tiền lương mà chủ DN còn nợ. Ảnh: C.H
Hàng trăm CN Cty Sang Hun đã uỷ quyền cho tổ chức CĐ “đòi” tiền lương mà chủ DN còn nợ. Ảnh: C.H
Hàng trăm CN Cty Sang Hun đã uỷ quyền cho tổ chức CĐ “đòi” tiền lương mà chủ DN còn nợ. Ảnh: C.H
Lên top