Công đoàn, doanh nghiệp và người lao động cùng vượt khó

Tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (huyện Tiểu Cần, Trà Vinh), các dây chuyền sản xuất đã giảm lao động. Ảnh: Trí Dũng
Tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (huyện Tiểu Cần, Trà Vinh), các dây chuyền sản xuất đã giảm lao động. Ảnh: Trí Dũng
Tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (huyện Tiểu Cần, Trà Vinh), các dây chuyền sản xuất đã giảm lao động. Ảnh: Trí Dũng
Lên top