Công đoàn, doanh nghiệp phối hợp giữ chân người lao động

Công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH Long Sinh (Khánh Hoà) cùng nhau phối hợp chăm lo cho người lao động. Ảnh: Nhạn Vân
Công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH Long Sinh (Khánh Hoà) cùng nhau phối hợp chăm lo cho người lao động. Ảnh: Nhạn Vân
Công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH Long Sinh (Khánh Hoà) cùng nhau phối hợp chăm lo cho người lao động. Ảnh: Nhạn Vân
Lên top