Công đoàn điện lực VN tặng quà CNVCLĐ tại khu vực Duyên hải miền Trung

Đoàn công tác tặng quà và số tiền 30 triệu đồng cho Đội Quản lý vận hành lưới điện Khánh Sơn (Công ty CP Điện lực Khánh Hòa). Ảnh: Q.H
Đoàn công tác tặng quà và số tiền 30 triệu đồng cho Đội Quản lý vận hành lưới điện Khánh Sơn (Công ty CP Điện lực Khánh Hòa). Ảnh: Q.H
Đoàn công tác tặng quà và số tiền 30 triệu đồng cho Đội Quản lý vận hành lưới điện Khánh Sơn (Công ty CP Điện lực Khánh Hòa). Ảnh: Q.H
Lên top