Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Điện lực VN ký thỏa thuận hợp tác với Công đoàn Điện lực toàn nước Nga