Công đoàn Điện lực Việt Nam tuyên dương 103 lao động nữ

Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN Khuất Quang Mậu tặng cờ cho các đơn vị tham gia Hội thi nét đẹp phụ nữ ngành điện. Ảnh: Báo Công thương.
Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN Khuất Quang Mậu tặng cờ cho các đơn vị tham gia Hội thi nét đẹp phụ nữ ngành điện. Ảnh: Báo Công thương.
Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN Khuất Quang Mậu tặng cờ cho các đơn vị tham gia Hội thi nét đẹp phụ nữ ngành điện. Ảnh: Báo Công thương.
Lên top