Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Trích 200 triệu đồng thăm hỏi các đơn vị khắc phục hậu quả cơn bão số 1