Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà NLĐ vùng sâu, vùng xa

Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN dẫn đầu đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà cán bộ, đoàn viên Điện lực Hàm Yên (Cty Điện lực Tuyên Quang). Ảnh: N.L
Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN dẫn đầu đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà cán bộ, đoàn viên Điện lực Hàm Yên (Cty Điện lực Tuyên Quang). Ảnh: N.L
Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN dẫn đầu đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà cán bộ, đoàn viên Điện lực Hàm Yên (Cty Điện lực Tuyên Quang). Ảnh: N.L
Lên top