Công đoàn Điện lực Việt Nam: Thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ sửa chữa các nhà máy điện

Đoàn công tác của CĐ Điện lực VN tặng quà CN sửa chữa các nhà máy điện. Ảnh: X.T
Đoàn công tác của CĐ Điện lực VN tặng quà CN sửa chữa các nhà máy điện. Ảnh: X.T
Đoàn công tác của CĐ Điện lực VN tặng quà CN sửa chữa các nhà máy điện. Ảnh: X.T
Lên top