Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động vùng cao

Công đoàn Điện lực VN tặng quà CBCNV Cty điện lực Cao Bằng. Ảnh: Đ.L
Công đoàn Điện lực VN tặng quà CBCNV Cty điện lực Cao Bằng. Ảnh: Đ.L
Công đoàn Điện lực VN tặng quà CBCNV Cty điện lực Cao Bằng. Ảnh: Đ.L
Lên top