Công đoàn Điện lực Việt Nam: Tặng quà người lao động tại Thủy điện Trung Sơn