Công đoàn Điện lực Việt Nam: Sẽ tuyên dương 101 CBCĐ tiêu biểu giai đoạn 2013 – 2017

Các CBCĐ xuất sắc trong các phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ từng được CĐ ĐLVN tôn vinh. Ảnh: N.L
Các CBCĐ xuất sắc trong các phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ từng được CĐ ĐLVN tôn vinh. Ảnh: N.L
Các CBCĐ xuất sắc trong các phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ từng được CĐ ĐLVN tôn vinh. Ảnh: N.L
Lên top