Công đoàn Điện lực Việt Nam: Sẻ chia khó khăn với đoàn viên vùng lũ lụt

Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia ủy quyền cho Công ty Truyền tải điện 2 thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cán bộ, công nhân viên căng mình khắc phục sự cố do thiên tai. Ảnh: Lê Hải
Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia ủy quyền cho Công ty Truyền tải điện 2 thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cán bộ, công nhân viên căng mình khắc phục sự cố do thiên tai. Ảnh: Lê Hải
Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia ủy quyền cho Công ty Truyền tải điện 2 thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cán bộ, công nhân viên căng mình khắc phục sự cố do thiên tai. Ảnh: Lê Hải
Lên top