Công đoàn Điện lực Việt Nam chúc tết CBCNV Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Công đoàn Điện lực Việt Nam chúc Tết CBCNV Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Ảnh: L.N
Công đoàn Điện lực Việt Nam chúc Tết CBCNV Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Ảnh: L.N
Công đoàn Điện lực Việt Nam chúc Tết CBCNV Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Ảnh: L.N
Lên top