Công đoàn Dệt May VN: Tôn vinh 10 tập thể sáng tạo tiêu biểu năm 2018

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính (thứ năm, từ trái sang, hàng trước) cùng Chủ tịch CĐ Dệt May VN Lê Nho Thướng trao phần thưởng của CĐ Dệt May VN cho các cá nhân được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng LĐST năm 2017. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính (thứ năm, từ trái sang, hàng trước) cùng Chủ tịch CĐ Dệt May VN Lê Nho Thướng trao phần thưởng của CĐ Dệt May VN cho các cá nhân được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng LĐST năm 2017. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính (thứ năm, từ trái sang, hàng trước) cùng Chủ tịch CĐ Dệt May VN Lê Nho Thướng trao phần thưởng của CĐ Dệt May VN cho các cá nhân được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng LĐST năm 2017. Ảnh: Xuân Trường
Lên top