Công đoàn Dệt may Việt Nam và các Công đoàn cơ sở ủng hộ khẩu trang

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận khẩu trang trao tặng. Ảnh: CĐN
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận khẩu trang trao tặng. Ảnh: CĐN
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận khẩu trang trao tặng. Ảnh: CĐN
Lên top