Công đoàn Dệt may Việt Nam tuyên truyền về Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Công nhân lao động ngành Dệt may. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động ngành Dệt may. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động ngành Dệt may. Ảnh: Hải Anh
Lên top