Công đoàn Dệt may Việt Nam tuyên truyền 5K đến người lao động

Nội dung của 5K được Công đoàn Dệt may Việt Nam tuyên truyền đến người lao động. Ảnh: CĐ DMVN
Nội dung của 5K được Công đoàn Dệt may Việt Nam tuyên truyền đến người lao động. Ảnh: CĐ DMVN
Nội dung của 5K được Công đoàn Dệt may Việt Nam tuyên truyền đến người lao động. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top