Công đoàn Dệt may Việt Nam tri ân người có công với Cách mạng

Công ty Dệt May Huế thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: CĐDM
Công ty Dệt May Huế thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: CĐDM
Công ty Dệt May Huế thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: CĐDM
Lên top