Công đoàn Dệt may Việt Nam trao hỗ trợ cho một số trường tại Lào Cai

Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam (bên phải) - trao hỗ trợ. Ảnh: CĐ DMVN
Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam (bên phải) - trao hỗ trợ. Ảnh: CĐ DMVN
Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam (bên phải) - trao hỗ trợ. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top