Công đoàn Dệt may Việt Nam trao 254 suất học bổng năm học 2020-2021

Công đoàn cơ sở Dệt May Huế tổ chức khen thưởng con cán bộ công nhân viên, người lao động năm học 2020-2021 (gửi qua bố mẹ). Ảnh: CĐN
Công đoàn cơ sở Dệt May Huế tổ chức khen thưởng con cán bộ công nhân viên, người lao động năm học 2020-2021 (gửi qua bố mẹ). Ảnh: CĐN
Công đoàn cơ sở Dệt May Huế tổ chức khen thưởng con cán bộ công nhân viên, người lao động năm học 2020-2021 (gửi qua bố mẹ). Ảnh: CĐN
Lên top