Công đoàn Dệt may Việt Nam tôn vinh 28 Gia đình tiêu biểu

Gia đình trẻ Nguyễn Phát Đạt - Lê Thị Quỳnh (Tổng Công ty Việt Thắng). Ảnh: CĐ ngành
Gia đình trẻ Nguyễn Phát Đạt - Lê Thị Quỳnh (Tổng Công ty Việt Thắng). Ảnh: CĐ ngành
Gia đình trẻ Nguyễn Phát Đạt - Lê Thị Quỳnh (Tổng Công ty Việt Thắng). Ảnh: CĐ ngành
Lên top