Công đoàn Dệt May Việt Nam thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho NLĐ

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy và Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam Lê Nho Thướng trao quà của Tổng LĐLĐVN tới NLĐ TCty May 10. Ảnh: H.A
Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy và Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam Lê Nho Thướng trao quà của Tổng LĐLĐVN tới NLĐ TCty May 10. Ảnh: H.A
Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy và Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam Lê Nho Thướng trao quà của Tổng LĐLĐVN tới NLĐ TCty May 10. Ảnh: H.A
Lên top