Công đoàn Dệt may Việt Nam tặng rau cho đơn vị thực hiện “3 tại chỗ"

Rau xanh được chuyển tới các đơn vị đang thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐN
Rau xanh được chuyển tới các đơn vị đang thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐN
Rau xanh được chuyển tới các đơn vị đang thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐN
Lên top