Công đoàn Dệt may Việt Nam sẽ trao giải thưởng cấp ngành cho sáng kiến

Công đoàn Dệt May Việt Nam sẽ trao giải thưởng cấp ngành trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Ảnh minh họa: Hải Anh
Công đoàn Dệt May Việt Nam sẽ trao giải thưởng cấp ngành trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Ảnh minh họa: Hải Anh
Công đoàn Dệt May Việt Nam sẽ trao giải thưởng cấp ngành trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Ảnh minh họa: Hải Anh
Lên top