Công đoàn Dệt May Việt Nam phát động Tháng Công nhân

Đồng chí Lê Nho Thướng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Dệt May Việt Nam trao hỗ trợ trang thiết bị cho các thiết chế CĐ.
Đồng chí Lê Nho Thướng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Dệt May Việt Nam trao hỗ trợ trang thiết bị cho các thiết chế CĐ.
Đồng chí Lê Nho Thướng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Dệt May Việt Nam trao hỗ trợ trang thiết bị cho các thiết chế CĐ.
Lên top