Công đoàn Dệt may Việt Nam ký Thoả ước Lao động tập thể ngành lần thứ V

Ngày 14.10, Công đoàn Dệt May Việt Nam và Hiệp hội Dệt May Việt Nam đã ký kết Thoả ước Lao động tập thể ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V. Ảnh: CĐN
Ngày 14.10, Công đoàn Dệt May Việt Nam và Hiệp hội Dệt May Việt Nam đã ký kết Thoả ước Lao động tập thể ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V. Ảnh: CĐN
Ngày 14.10, Công đoàn Dệt May Việt Nam và Hiệp hội Dệt May Việt Nam đã ký kết Thoả ước Lao động tập thể ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V. Ảnh: CĐN
Lên top