Công đoàn Dệt May Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác về sữa cho người lao động

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Công đoàn Dệt May Việt Nam và Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan. Ảnh: CĐ DM
Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Công đoàn Dệt May Việt Nam và Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan. Ảnh: CĐ DM
Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Công đoàn Dệt May Việt Nam và Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan. Ảnh: CĐ DM
Lên top