Công đoàn Dệt may Việt Nam khen thưởng con người lao động viết chữ đẹp

Công đoàn cơ sở Dệt May Huế khen thưởng con cán bộ công nhân viên, người lao động năm học 2020-2021 (gửi qua bố mẹ). Ảnh: CĐN
Công đoàn cơ sở Dệt May Huế khen thưởng con cán bộ công nhân viên, người lao động năm học 2020-2021 (gửi qua bố mẹ). Ảnh: CĐN
Công đoàn cơ sở Dệt May Huế khen thưởng con cán bộ công nhân viên, người lao động năm học 2020-2021 (gửi qua bố mẹ). Ảnh: CĐN
Lên top