Công đoàn Dệt may Việt Nam khen thưởng 37 gia đình người lao động

Gia đình chị Trần Thị Bé Tư - công nhân Tổng Công ty Việt Thắng -  được Tổng LĐLĐVN tôn vinh, khen thưởng Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu (ảnh chụp trước tháng 4.2021). Ảnh: NVCC
Gia đình chị Trần Thị Bé Tư - công nhân Tổng Công ty Việt Thắng - được Tổng LĐLĐVN tôn vinh, khen thưởng Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu (ảnh chụp trước tháng 4.2021). Ảnh: NVCC
Gia đình chị Trần Thị Bé Tư - công nhân Tổng Công ty Việt Thắng - được Tổng LĐLĐVN tôn vinh, khen thưởng Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu (ảnh chụp trước tháng 4.2021). Ảnh: NVCC
Lên top