Công đoàn Dệt may Việt Nam học tập Nghị quyết 02-NQ/TW

Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu báo cáo, trao đổi về Nghị quyết 02-NQ/TW. Ảnh: V.Hồng
Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu báo cáo, trao đổi về Nghị quyết 02-NQ/TW. Ảnh: V.Hồng
Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu báo cáo, trao đổi về Nghị quyết 02-NQ/TW. Ảnh: V.Hồng
Lên top