Công đoàn Dệt May Việt Nam đẩy mạnh chăm lo cho người lao động

Điểm cầu họp trực tuyến Ban chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh:CĐDM
Điểm cầu họp trực tuyến Ban chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh:CĐDM
Điểm cầu họp trực tuyến Ban chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh:CĐDM
Lên top