Công đoàn Dệt May Việt Nam: 800 người tham gia hiến máu

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, CNVCLĐ ngành Dệt May tham gia hiến máu tại ngày hội.
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, CNVCLĐ ngành Dệt May tham gia hiến máu tại ngày hội.
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, CNVCLĐ ngành Dệt May tham gia hiến máu tại ngày hội.
Lên top