Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Dệt - May Việt Nam: 20 năm hoạt động vì người lao động