Công đoàn Dệt may chăm lo người lao động nhiễm chất độc da cam

Đồng chí Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam  thăm, tặng quà công nhân lao động khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam đang làm việc tại một số đơn vị trong hệ thống. Ảnh: CĐ DMVN
Đồng chí Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam thăm, tặng quà công nhân lao động khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam đang làm việc tại một số đơn vị trong hệ thống. Ảnh: CĐ DMVN
Đồng chí Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam thăm, tặng quà công nhân lao động khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam đang làm việc tại một số đơn vị trong hệ thống. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top