TIẾP VỤ “GẦN 600 CÔNG NHÂN NGỪNG VIỆC VÌ LO MẤT TẾT”

Công đoàn đề nghị chính quyền ngăn chặn doanh nghiệp tẩu tán tài sản

CN Cty Nam Phương cột võng canh ngày đêm không cho mang tài sản ra khỏi nhà xưởng - Ảnh: L.T
CN Cty Nam Phương cột võng canh ngày đêm không cho mang tài sản ra khỏi nhà xưởng - Ảnh: L.T
CN Cty Nam Phương cột võng canh ngày đêm không cho mang tài sản ra khỏi nhà xưởng - Ảnh: L.T
Lên top