Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN cung cấp
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN cung cấp
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN cung cấp
Lên top