Công đoàn Dâu tằm tơ VN: Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho công nhân lao động

Tại điểm khám, tư vấn sức khỏe cho CNLĐ ở TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) do CĐ Dâu tằm tơ Việt Nam tổ chức. Ảnh: CĐ NNPTNTVN cung cấp
Tại điểm khám, tư vấn sức khỏe cho CNLĐ ở TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) do CĐ Dâu tằm tơ Việt Nam tổ chức. Ảnh: CĐ NNPTNTVN cung cấp