Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Dầu khí VN: 373,5 triệu đồng hỗ trợ LĐ đang chờ việc và NLĐ có thu nhập thấp