Công đoàn Dầu khí Việt Nam khai mạc Hội thao năm 2016