Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM đóng góp kinh phí mua vaccine COVID-19

Ông Phùng Quán - Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM trao số tiền ủng hộ mua vaccine COVID-19. Ảnh: CĐCC
Ông Phùng Quán - Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM trao số tiền ủng hộ mua vaccine COVID-19. Ảnh: CĐCC
Ông Phùng Quán - Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM trao số tiền ủng hộ mua vaccine COVID-19. Ảnh: CĐCC
Lên top