Công đoàn đã thể hiện được vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cấp công đoàn và người lao động, công nhân trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cấp công đoàn và người lao động, công nhân trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cấp công đoàn và người lao động, công nhân trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top