Công đoàn Đà Nẵng hướng đến văn phòng điện tử, không giấy

Ảnh: Phương Trà
Ảnh: Phương Trà
Ảnh: Phương Trà
Lên top