Công đoàn Đà Nẵng công khai số điện thoại hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Các cấp Công đoàn Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trong thời gian qua. Ảnh: Tường Minh
Các cấp Công đoàn Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trong thời gian qua. Ảnh: Tường Minh
Các cấp Công đoàn Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trong thời gian qua. Ảnh: Tường Minh
Lên top