Công đoàn đã hỗ trợ hàng vạn công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Các cán bộ Công đoàn vận chuyển nhu yếu phẩm ủng hộ công nhân lao động tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Hà Anh
Các cán bộ Công đoàn vận chuyển nhu yếu phẩm ủng hộ công nhân lao động tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Hà Anh
Các cán bộ Công đoàn vận chuyển nhu yếu phẩm ủng hộ công nhân lao động tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Hà Anh
Lên top