Công đoàn đa dạng hoá tuyên truyền bầu cử ở Gia Lai

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: T.Tuấn
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: T.Tuấn
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: T.Tuấn
Lên top