Công đoàn cùng tham gia chống dịch COVID-19

Các cấp công đoàn đã triển khai nhiều phương án phòng chống dịch cũng như hỗ trợ công nhân lao động. Ảnh: C.Đ
Các cấp công đoàn đã triển khai nhiều phương án phòng chống dịch cũng như hỗ trợ công nhân lao động. Ảnh: C.Đ
Các cấp công đoàn đã triển khai nhiều phương án phòng chống dịch cũng như hỗ trợ công nhân lao động. Ảnh: C.Đ
Lên top